Kontakt

Sastanci Rotary Cluba Varaždin Jug održavaju se svakog utorka u 20:00 sati.

Mjesto sastanka je Restoran & Caffe bar Palatin, Braće Radića 1, 42000 Varaždin

Kontaktirati nas možete na:
info@rc-varazdin-jug.hr
president@rc-varazdin-jug.hrOsnovni podaci

Žiro račun kluba kod Imex banke: HR5724920081100016451

OIB: 06550039297

Rotary International ID: 79317Ostali linkovi

Upravni odbor 2018/2019

 • Predsjednik: Ivica Kruhoberec
 • Neposredni bivši predsjednik: Tihomir Krpeta
 • Tajnik: Ninoslav Plantak
 • Blagajnik: Hans van Hoek
 • Član kluba zadužen za Rotary razrede i članstvo: Danijel Juraga
 • Član kluba zadužen za kontakte sa fondacijama RI: Saša Pokos
 • Član kluba zadužen za kontakte sa Rotaract i Interact klubovima te razmjenu mladeži: Nikola Fošnar
 • Član kluba zadužen za odnose s javnošću: Lucija Novoselec
 • Izabrani predsjednik za rotarijansku godinu 2019/2020: Mario SokačUpravni odbor 2017/2018

 • Predsjednik: Tihomir Krpeta
 • Neposredni bivši predsjednik: Matija Tomašković
 • Tajnik: Mario Sokač
 • Blagajnik: Slobodan Jurač
 • Član kluba zadužen za Rotary razrede i članstvo: Nataša Cikač
 • Član kluba zadužen za kontakte sa fondacijama RI: Marin Dražin
 • Član kluba zadužen za kontakte sa Rotaract i Interact klubovima te razmjenu mladeži: Nikola Fošnar
 • Član kluba zadužen za odnose s javnošću: Ivica Kruhoberec
 • Izabrani predsjednik za rotarijansku godinu 2018/2019: Ivica KruhoberecUpravni odbor 2016/2017

 • Predsjednik: Matija Tomašković
 • Neposredni bivši predsjednik: Martin Kralj
 • Tajnik: Mario Sokač
 • Blagajnik: Slobodan Jurač
 • Član kluba zadužen za Rotary razrede i članstvo: Nataša Cikač
 • Član kluba zadužen za kontakte sa fondacijama RI: Marin Dražin
 • Član kluba zadužen za kontakte sa Rotaract i Interact klubovima te razmjenu mladeži: Nikola Fošnar
 • Član kluba zadužen za odnose s javnošću: Ivica Kruhoberec
 • Izabrani predsjednik za rotarijansku godinu 2017/2018: Tihomir KrpetaUpravni odbor 2015/2016

 • Predsjednik: Martin Kralj
 • Past President: Damir Lončarić
 • President Elect: Matija Tomašković
 • Tajnik: Dubravko Dvorski
 • Blagajnik: Vjeran Novoselec
 • Povjerenik za članstvo i razrede: Nataša Cikač
 • Povjerenik YEO i mladeži: Nikola Fošnar
 • Povjerenik za PR: Ivica KruhoberecUpravni odbor 2014/2015

 • Predsjednik: Damir Lončarić
 • Past President: Marin Dražin
 • President Elect: Radovan Budinski
 • Tajnik: Mario Harjaček
 • Blagajnik: Vjeran Novoselec
 • Povjerenik za članstvo i razrede: Mario Sokač
 • Povjerenik za RI fondacije: Martin Kralj
 • Povjerenik YEO i mladeži: Matija Tomašković
 • Povjerenik za ceremonijal: Ivica KruhoberecUpravni odbor 2013/2014

 • Predsjednik: Marin Dražin
 • Past President: Nikola Fošnar
 • President Elect: Damir Lončarić
 • Tajnik: Mario Harjaček
 • Blagajnik: Vjeran Novoselec
 • Povjerenik za članstvo i razrede: Danijel Juraga
 • Povjerenik za RI fondacije: Martin Kralj
 • Povjerenik YEO i mladeži: Matija Tomašković
 • Povjerenik za ceremonijal: Radovan BudinskiUpravni odbor 2012/2013

 • Predsjednik: Nikola Fošnar
 • Past President: Nataša Cikač
 • President Elect: Marin Dražin
 • Tajnik: Dubravko Dvorski
 • Blagajnik: Vjeran Novoselec
 • Povjerenik za članstvo i razrede: Danijel Juraga
 • Povjerenik za RI fondacije: Martin Kralj
 • Povjerenik YEO i mladeži: Matija Tomašković
 • Povjerenik za ceremonijal: Radovan BudinskiUpravni odbor 2011/2012

 • Predsjednik: Nataša Cikač
 • Past President: Edita Juraga
 • President Elect: Nikola Fošnar
 • Tajnik: Marin Dražin
 • Blagajnik: Niko Lukić
 • Povjerenik za članstvo i razrede: Damir Lončarić
 • Povjerenik za RI fondacije: Martin Kralj
 • Povjerenik YEO i mladeži: Nikola Fošnar
 • Povjerenik za ceremonijal: Tihomir KrpetaUpravni odbor 2010/2011

 • Predsjednik: Edita Juraga
 • Predsjednik elect: Nataša Cikač
 • Predsjednik past: Damir Kukec
 • Tajnik kluba: Marin Dražin
 • Rizničar kluba: Niko Lukić
 • Majstor ceremonije: Tihomir Krpeta
 • Član zadužen za kontakte sa fondacijama RI: Martin Kralj
 • Član zadužen za kontakte s Rotaract i Interact klubovima te razmjenu mladeži: Nikola Fošnar
 • Član zadužen za rotary razrede: Damir LončarićUpravni odbor 2009/2010

 • Predsjednik: Damir Kukec
 • Predsjednik elect: Edita Juraga
 • Predsjednik past: Niko Lukić
 • Tajnik kluba: Marin Dražin
 • Rizničar kluba: Nataša Cikač
 • Majstor ceremonije: Ivan Bača
 • Član zadužen za kontakte sa fondacijama RI: Martin Kralj
 • Član zadužen za kontakte s Rotaract i Interact klubovima te razmjenu mladeži: Katica Kalogjer Novak
 • Član zadužen za rotary razrede: Emir ArnautovićUpravni odbor 2008/2009

 • Predsjednik: Niko Lukić
 • Predsjednik elect: Damir Kukec
 • Predsjednik past:
 • Tajnik kluba: Marin Dražin
 • Rizničar kluba: Nataša Cikač
 • Majstor ceremonije: Emir Arnautović
 • Član zadužen za kontakte sa fondacijama RI: Marija Karmen Jelaković
 • Član zadužen za kontakte s Rotaract i Interact klubovima te razmjenu mladeži: Nikola Fošnar
 • Član zadužen za rotary razrede: Petra Hopewood Koščak